provisoprofessional

Funktionalitet

Användarprofiler

user-profileProviso Professional ger automatiskt 5 personer full tillgång till systemet. De här användarna kan själva ge t.ex. Läsetillgång till ett obegränsat antal kollegor eller samarbetspartners. Fler tilläggslicenser kan beställas vid behov till en engångskostnad.

Samarbetspartners

AffiliatesLägg till alla dina samarbetspartner du önskar koppla till dina arrangemang. Talare, externa partner, hotell och andra leverantörer kan med ett par få knapptryck hämta ut relevant information om ett angivet arrangemang.

Publicering

calendar_1Välj antingen att publicera dina arrangemang på ett personligt och målinriktat sätt, eller ”öppet” på ett mer allmänt sätt. Används Proviso Business till att bjuda in deltagarna på ett personligt sätt, säkrar du full kontroll över alla deltagare från start. Har du egna hemsidor kan registreringen enkelt läggas in där.

Hemsida

WebsideSkapa egna professionella hemsidor till dina arrangemang. Hemsidor är ett effektivt sätt att samla all information om arrangemanget på ett och samma ställe. En hemsida minskar missförståelser och onödiga förfrågningar från dina deltagare, och i tillägg förlänger det ”livstiden” på arrangemanget. En hemsida kan förmedla information om t.ex.:

 1. Program
 2. Praktisk information
 3. Talare
 4. Kontakta oss
 5. Bilder/video
 6. Sponsorer/samarbetspartner
Standard och utvidgat registreringsformulär

Standard-and-extended-registration-proviso-businessAlla nya arrangemang kan enkelt och effektivt skapas från egna mallar, eller helt från början. Proviso Professional erbjuder en rad funktioner för att administrera deltagarnas olika behov på en mycket detaljerad nivå, såsom:

 • Personupplysningar (förnamn, efternamn, företag, titel, adress, telefon, email)
 • Deltagarkategorier
 • Villkorlig registrering
 • Gruppregistrering
 • Avancerad gruppregistrering
 • Produkter och tjänster (beställning av antal)
 • Uppladdning av filer (för slutkund)
 • Rumsbokning/hotellövernattning (dela rum, ankomst/avresa, rumskategorier)
 • Resebokning
 • Fakturering
 • Kreditkort
 • Tips en vän funktion
 • Monteringsfunktion (produktion av namnskyltar, kursbevis, etc.)
 • Outlook kalenderfunktion (med mottagen bekräftelse kan du lägga in arrangemanget i din kalender)
Kommunikation via email och sms

emailMed hjälp av effektiva kommunikationslösningar kan du enkelt styra dina arrangemang och dina deltagare. Skicka information via email eller sms före, under och efter ditt arrangemang. Proviso Professional ger dig även möjlighet att filtrera din kommunikation till specifikt utvalda deltagare eller grupper bland alla deltagare.

Schemalagda utskick

scheduled-iconProviso Professional ger dig som arrangör möjlighet till att planera och schemalägga utskick och uppföljningar redan i planeringsfasen. Alla utskick via email och sms kan skapas och planeras i förväg och sedan skickas på ett bestämt datum och vid en specifik tidpunkt.

Deltagarstatus

DeltagerstatuserMed funktionen deltagarinformation har du alltid kontroll över deltagarnas olika status – inbjudna, bekräftade, registrerade, avbokade, på väntelista. Det ger en mycket god översikt över arrangemangets alla deltagare. I tillägg kan du enkelt prioritera de deltagare du önskar ska delta.

Ändringshantering

EndringshåndteringGer både arrangör och deltagare möjlighet till att göra ändringar innan angivna frister. Ansvaret flyttas över till deltagarna som frigör mycket tid för arrangören.

Deltagarförfrågningar

DeltagerhenvendelserAlla förfrågningar från deltagare behandlas och sparas i databasen. Deltagare kan enkelt skicka in sin Kontakta oss och definiera vad Kontakta oss avser. För att kvalitetssäkra att rätt person besvarar Kontakta oss kan man enkelt definiera olika ansvarsområden och vem som ska stå som mottagare till respektive område förfrågningarna avser.

Rapporter

RapporterProviso Professional erbjuder ett flertal standardrapporter som uppdateras löpande. De ger dig full kontroll så att du närsomhelst är uppdaterad. I tillägg kan rapporterna exporteras till Excel med ett enkelt knapptryck.

Historik

HistorikkAlla arrangemang som genomförs i Proviso läggs automatiskt över till historikdelen 14 dagar efter avslutat arrangemang. Det kan enkelt hämtas fram och användas igen. Inga lösa papper eller pärmar, utan en gemensam plattform för alla aktiviteter.

Mallar

MalerProviso Professional innehåller färdiga mallar vid start. I tillägg kan du skapa dina egna mallar för ditt specifika behov. Alla mallar är tillgängliga för att skapa arrangemang, email och sms. Med Provisos mallar är det enkelt att definiera standard och struktur på företagets samlade arrangemang, oavsett vem som genomför dem.

 1. Arrangemangsmallar
 2. Email-mallar
 3. SMS-mallar
Design

DesignmuligheterAlla nya arrangemang kan enkelt skapas med företagets egen designprofil i alla steg – i inbjudan, registrering, bekräftelse, etc. Arrangemangets inbjudan och registrering kan enkelt skapas med företagets logo och design på ett tydligt och professionellt sätt.

Utvärdering

DeltagerstatuserUtvärderingsmodulen är en mycket effektiv funktion för att kunna genomföra utvärderingar, samla feedback och att analysera åtgärder för dina arrangemang. Setup och struktur för utvärderingen kan definieras redan i planeringsfasen utifrån gällande mål och kriterier. Utvärderingen skapas genom:

 • Ja/Nej-frågor
 • Graderingsfrågor
 • Flervalsfrågor
 • Fri text