proviso-portal

Passar för företag med flera och/eller ofta återkommande kurser och aktiviteter

När man har stor kursverksamhet i företaget och många arrangemang, kan det vara en bra lösning både för deltagare och administratörer att ha alla kurser och all information samlad på ett ställe i en kursportal.

Proviso Portal anpassas enkelt enligt företagets egen design och hemsidor. Eller önskar du kanske att dessa två också ska kopplas ihop? I så fall producerar vi kursportalen som en statisk sida med elektronisk registrering, eller som en dynamisk lösning. Vi anpassar då vår applikation till portalen, så att alla fält som uppdateras i Proviso®-applikationen automatiskt uppdateras i portalen. Dessa fält kan till exempel vara:

  • Nya kurser och aktiviteter
  • Elektronisk registrering
  • Meddelande om att kursen är fullbokad eller att deltagaren är placerad på väntelista
  • Genomförd kurs som inte längre är tillgänglig
  • Information om kursinnehåll, talare, etc.